Bevers

Een enthousiaste groep van scoutingleden zijn bezig om vanaf september 2021 een nieuwe Bevergroep op te zetten. Sinds 2009 ontbreekt de bever speltak bij de Agger Martini Groep maar daar willen we graag verandering in brengen. Daarom deze nieuwe start.

De beverspeltak is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 7 jaar. Iedere zaterdag van 11:45 tot 13:15 uur hebben de bevers van de Agger Martini Groep opkomst in het clubhuis aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Bevers spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie, waardoor kinderen zich ontwikkelen. De themaverhalen bij de bevers zijn realistisch, zodat ze gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan de gebeurtenissen die in de groep plaatsvinden. De verhalen zijn niet alleen maar positief, er wordt ook ingespeeld op goed en kwaad en op emoties. Daarbij hebben de verhalen een duidelijk begin en einde.

Soms gaan we weg naar het bos of lopen we een speurtochtje, maar vaak vermaken we ons in het clubhuis en op het scoutingterrein. We spelen spellen, knutselen, koken, leren, en doen nog vele andere activiteiten.

Lijkt je dit allemaal leuk, kom dan een paar keer meedoen!

Wil je meer weten? mail dan naar beversamg@gmail.com