Radio Interesse Stam

De Radio Interesse Stam van scoutinggroep Agger Martini is ontstaan uit de organisatie van de JOTA, de Jamboree On The Air. Leden van de Agger Martini Groep hebben, samen met zendamateurs uit Maartensdijk en omgeving, de JOTA gedurende vele jaren georganiseerd. Enkele leden van de AMG zijn zendamateur echter  helaas is er in deze tijd steeds minder belangstelling voor het zendamateurisme en dat is ook bij AMG een probleem. Daarnaast bestaat er bij een aantal leden van de groep belangstelling voor electronica, voor computers en zaken die daar mee samen hangen. Aan AMG is een verenigingscall verleend: PI4AMG. Met deze clubcall organiseren we allerlei zendactiviteiten en vossenjachten met als jaarlijks hoogtepunt de JOTA/JOTI.
 

JOTA

De JOTA wordt wereldwijd gehouden in het derde volle weekend van oktober. De opbouw begint op de vrijdag . Veel van de eerste (technische)voorbereidingen vinden al maanden van tevoren plaats. Op zaterdag is het open huis voor alle scouting speltakken, maar ook voor alle belangstellende buitenstaanders. Het ‘soldeerproject’ voor de scouts is een vast terugkerende activiteit. De zaterdagmorgen en middag zullen ook bevers, scouts, welpen en kabouters proberen om radiocontacten te leggen en radiovossenjachten te houden. Zaterdagavond is traditioneel de avond waarop de stam een radio vossenjacht organiseert. Het verbindingen maken via HF en VHF/UHF is wel de bedoeling maar dat is veel minder geworden , ook omdat er nu nog maar drie vaste en twee invallende amateurs zijn. Tevens is er daarvoor minder animo mede door allerlei andere verbindingsmogelijkheden. digitale technieken zorgen er wel voor dat het allemaal wat makkelijker is geworden om een (radio) signaal ergens op de wereld neer te zetten. Internet staat sterk in de belangstelling en we proberen via Internet contacten te leggen. Er wordt gebruik gemaakt van www.qrz.com voor info over de net gewerkte amateur ergens op de aardbol.
Gerrit , pb1pch, heeft op zijn site een link naar wat mooie foto’s, kijk op www.pi4amg.nl 

ZENDEN
De meeste leden van de RIS zijn zendamateur. En als ze het nog niet zijn: dan worden ze het misschien wel.


COMPUTERS
Maar ook als het zenden je niet interesseert, dan kun je bij de RIS terecht. We zorgen dat er zover mogelijk van Internet gebruik gemaakt kan worden. We hebben internet via een wifi link , niet heel erg snel maar 3000kbps halen we  meestal wel. En we leren elkaar op die manier ook hoe je met een computer om kunt gaan. Het gebouw is voorzien van een netwerk dat hierop aansluit.

KNUTSELEN

We hebben professionele vossenjachtontvangers gemaakt. Die ontvangers gebruiken we voor de speltakken, waarvoor we regelmatig een radiovossenjacht organiseren. Een erg leuke activiteit voor alle leeftijden. Want waar zou die pieper nu weer verstopt zitten? Vooral tijdens de JOTA zullen ze druk bezet zijn!
.Mail voor de RIS van de Agger Martini Groep kan gestuurd worden naar: PI4AMG@amsat.org of naar pb0aob@amsat.org